*

TiinaTuomela Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sote-uudistuksesta tuli bisnesuudistus

Olen pitänyt esillä sote-uudistuksen tarpeellisuutta ja tärkeyttä. Tällä hetkellä kuilu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on liian suuri. Terveyskeskuksiin ei aina pääse ajoissa ja ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle. Ihmiset ovat hyvin erilaisessa tilanteessa riippuen siitä, missä asuvat, ovatko työterveyden piirissä tai onko heillä varaa käyttää yksityisiä palveluita. Muutosta ehdottomasti tarvitaan, ja olen ollut surullinen siitä, että sote-uudistusta ei ole saatu vieläkään tehtyä.

Sote-sopu tarkoittaa historiallista järjestelmämuutosta

Hallitus pääsi eilen yöllä uskomattoman tiukkojen neuvottelujen jälkeen sopuun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen jatkolinjauksista. Uudistuksen on tarkoitus turvata palvelut ja vähentää kestävyysvajetta 3 miljardilla.

Potilaat ja vanhukset saavat kärsiä

Huoli nousee suureksi hallitusohjelmaa lukiessa. Tässä muutamia huomioita.

Suunnitelmissa on merkittäviä säästöjä lääkekorvauksiin. Lääkkeiden hintojen nousu aiheuttaa selkeän riskin, että useat potilaat jättävät lääkkeet liian kalliina käyttämättä. Täten sairaus etenee ja potilaan vointi huononee, jolloin tilanteen hoito maksaakin jatkossa  sitten huomattavasti enemmän.

Lex Sarah Suomeen

Kerrankin rakkaasta naapuristamme Ruotsista olisi jotakin hienoa, joka pitäisi kopioida Suomeen.

Vuoden 2012 Ruotsin tuliainen sote-uudistuksen perustaksi

Soten surullisesta kohtalosta on vaalikentillä tullut paljon kyselyjä. Minulle oli valtava pettymys, että parlamentaarisen työryhmän valmistelema ja hallituksen meille eduskuntaan tuoma esitys oli perustuslain vastainen ja monin tavoin epäkelpo. Eduskunnassa meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin antaa lain raueta. Seuraavalla eduskuntakaudella eduskunnassa tarvitaan sekä vahvaa sote-osaamista että yhteistyökykyä tehdä ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi riitelyn sijaan.

SOTE: Meillä on vaihtoehtoja

Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen uudistamiseen tähtäävä sote-ehdotus kaatui maaliskuussa toistamiseen perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Julkisen keskustelun ja muutamien johtavien poliitikkojen puheiden perusteella on jäänyt käsitys, että ongelma olisi perustuslaissa, sen tulkinnassa tai tulkitsijoissa, pikemmin kuin itse esityksessä. Nyt seuraa pitkä kertomus sote-prosessin kehityskulusta ja katsauksesta siihen, miten sote mielestäni pitäisi järjestää. Jos haluat hypätä suoraan Lepomäen malliin, aloita lukeminen otsikosta 5 (tai pidemmällä alustuksella kohdasta 3).

Varhainen välittäminen kunniaan

Vuonna 2012 oli yli 87 000 lastensuojelun asiakasta, määrä  oli yli kolminkertainen 1990-luvun puoliväliin verrattuna.  Kodinhoitopalveluja sai v. 2012 vain alle 9000 lapsiperhettä,  v.1990 vastaava luku oli 52300. 1990-luvulla tehtiin suuri sosiaalipoliittinen virhe, kun laman supistuksissa otettiin kodinhoitajapalveluita lapsiperheiltä pois. 

Lähipalvelut turvattava myös tulevaisuudessa

Sote-järjestämislain tullessa lausunnolle viime elokuussa suuri osa Lapin kunnista korosti, että lainsäätäjän on määriteltävä laissa selkeästi sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perusteet. Ensimmäinen lakiesitys jätti järjestämisvastuussa olevalle sote-alueelle runsaasti liikkumavaraa sen suhteen, miten maksuosuudet kuntien kesken määrättäisiin. Pelkona oli, että esimerkiksi pohjoisimmalla sote-alueella kustannukset olisivat nousseet erityisesti syrjäisissä ja harvaan asutuissa sekä saamelaisalueen kunnissa.

Palveluiden on pelattava säästökuureista huolimatta

Lahden tehostamis- ja uudistamistoimet ovat tuottaneet tulosta. Talousarvio vuodelle 2015 näyttää olevan tasapainossa. Tasapainolla on kuitenkin hintansa. Numeroiden takaa löytyy toimintojen supistuksia, kulujen leikkauksia ja myös kiinteistöveron kiristys.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä